Δικαστική επίλυση διαφορών

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διεξαγωγή δίκης σε όλα τα πολιτικά, διοικητικά και ποινικά Δικαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας όλων των βαθμών, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο.
Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκδίκαση όλων των ανακοπών, προσφυγών και εφέσεων που αφορούν Ευρωπαϊκά Εμπορικά Σήματα ή/και Ευρωπαϊκά Βιομηχανικά Σχέδια μέχρι και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.