top of page

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, με ανάρτηση των νέων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα.

Περιγραφή της ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αφορά την προβολή δικηγορικού γραφείου και έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι δωρεάν.

 

Περιορισμός/Αποποίηση ευθύνης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ούτε παρότρυνση για οποιαδήποτε νομική ενέργεια. Αφορούν καθαρά τις δυνατότητες παροχής νομικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.Η ιστοσελίδα, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα είναι διαδικτυακός τόπος του δικηγορικού γραφείου. Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν διανοητκή ιδιοκτησία της επιχείρησης ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από αυτήν, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα που διακρίνουν την ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα και προστατευόμενα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Cookies. Η ιστοσελίδα  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα και ήδη η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται τη συναίνεση σας στην χρησιμοποίηση αρχείων cookies από την ιστοσελίδα. Ο καταναλωτής μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απορρίπτει όλα ή συγκεκριμένα Cookies. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, εάν δεν αποδέχεται τα Cookies. Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογία Cookies απαιτείται για να παρακολουθούνται οι ηλεκτρονικά πραγματοποιούμενες αγορές και να καταλογίζεται το όφελος του καταναλωτή. Η ιστοσελίδα του δικτύου μπορεί να περιέχει τα λεγόμενα Webbeacons, τα οποία είναι μικρές αόρατες εικόνες, οι οποίες βοηθούν να εντοπίζεται διαπράξεις με την ιστοσελίδα, να τοποθετούνται Cookies ή να διαπιστώνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Ενδέχεται να εγκαταθίστανται Webbeacons και ειδικά κωδικοποιημένοι σύνδεσμοι στα Newsletter και τα Marketingmails, για να εξακριβώνεται εάν διαβάστηκαν τα μηνύματα αυτά ή εάν αναζητήθηκαν οι στα μηνύματα αυτά καταχωρημένοι σύνδεσμοι, ώστε να αξιολογείται η επιτυχία των αποστολών με την βοήθεια στατιστικών δεδομένων. Με την χρήση της ιστοσελίδας ο καταναλωτής συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω Cookies και Webbeacons.

 

Προσωπικά δεδομένα. Η ιστοσελίδα δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679.

 

Ενημερωτικά e-mail και newsletters. Η ιστοσελίδα  ανά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email και δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ιστοσελίδα, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή στέλνοντας μας email ή επιλέγοντας διαγραφή (unsubscribe) στα τελευταίο email που λάβατε.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

bottom of page