Από το 2008, το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Περιβολάρη προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, με ταχύτητα και αξιοπιστία. Προσανατολισμός μας είναι η επίλυση των προβλημάτων. Προτείνουμε λύσεις με οικονομική αντίληψη και αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα με εχεμύθεια. Το γραφείο διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπαιδεύει ασκούμενους δικηγόρους, ενώ συνεργάζεται με λογιστές-φοροτεχνικούς.

670529f5-c6c9-41b8-aa57-8683c682f58d.JPG

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

Ο Γιώργος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο ανταγωνισμού και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δικηγορική εταιρία στη Γαλλία. Το 2006 έγινε δικηγόρος Θεσσαλονίκης και έκτοτε έχει χειριστεί μια ευρεία γκάμα δικαστικών υποθέσεων αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, ιδίως βιομηχανικής ιδιοκτησίας και έχει εκπονήσει μελέτες για λογαριασμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες συμβουλευτικής δικηγορίας, ιδίως κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και διεθνώς, τη σύνταξη ή/και τη γνωμοδότηση σχετικά με εμπορικές συμβάσεις, καθώς και την υλοποίηση επενδύσεων.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά (βασικές γνώσεις), Ισπανικά (βασικές γνώσεις)