Φαρμακευτικό δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης γραφειοκρατικής διαδικασίας ενώπιον του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού αρμόδιου οργανισμού για την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά. Οι υπηρεσίες απευθύνονται ιδίως φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής.