Πνευματική ιδιοκτησία

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει κυρίως τα έργα του λόγου και της τέχνης (βιβλία, έντυπες εκδόσεις, φωτογραφίες, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική κλπ), καθώς και κάποια από τα έργα της επιστήμης (προγράμματα Η/Υ κλπ).
Το γραφείο παρέχει συμβουλές για την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή για τρόπους απόκτησης βεβαίας χρονολογίας δημιουργίας) και αναλαμβάνει την προστασία τους, καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.